Predstavitev

  • Projekt ERASMUS+ – strateška partnerstva – Ključni ukrep 2 – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – One, Two, Tree! Plant and Let it Grow/Ena, dva, drevo! Posadi in pusti naj raste (1, 2, TREE)

Projekt je načrtovan za obdobje od 30. 12. 2020 do 29. 12. 2022.

Projekt je osredotočen na les in z njim povezanim življenjem. Osredotočen bo na gozd kot ekosistem, ki ima velik vpliv na okolje in kakovost zraka, ki ga dihamo. Obravnaval bo vlogo gozda – proizvodno, ekološko in socialno. Drevesa in njihovi plodovi so zelo pomembni v gastronomiji in dekoracijah prostorov. Vsaka država partnerica bo pripravila lokalne recepte v povezavi s plodovi in s sokom dreves. V projektu bomo obravnavali tudi les kot gradbeni material, obiskali bomo kraje kjer les predelujejo, vključili vanj tudi podjetniški vidik v povezavi z razumnim izkoriščanjem lesa. Velik poudarek bo na trajnostnem razvoju in ohranjanju okolja v povezavi s podnebnimi spremembami. V vsaki državi partnerici bomo zasadili tipična drevesa, s katerimi bomo trajnostno obeležili naš projekt in sam program Erasmus+. V času projekta bodo potekale številne izmenjave dijakov in učiteljev. V projekt so vključene šole Lycee professionnel Jean Guehenno iz Saint Amand Montrond – Francija, Sukromna Spojena skola EDUCO iz Namesteva – Slovaška, Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg iz Coesfelda – Nemčija, ITET »G. Tomasi di Lampedusa« iz Sant’Agate di Militello – Italija in naše šole.

Koordinator projekta: Dejan Mužina.